kriterion4

In Kriterion i.h.k.v. Open Joodse Huizen

 

Buurtbewoonster Mimi van Loenen-duim deelde op 4 mei in Kriterion haar herinneringen aan de vooroorlogse Roetersstraat aan de hand van een niet eerder vertoonde amateurfilmopname. Salvador Bloemgarten, biograaf van Henri Polak en kenner van de Amsterdamse arbeidersbeweging, vertelde in Kriterion over de rol die de Handwerkers Vriendenkring speelde in het ontstaan van de ANDB en het eerste Amsterdamse ziekenfonds. Deze in 1869 opgerichte belangenvereniging voor arbeiders en kleine zelfstandigen telde met name joodse leden die als diamantbewerker of marktkoopman hun brood verdienden. Het gebouw kende een bibliotheek, er werden cursussen en voordrachten gegeven,toneelvoorstellingen opgevoerd en films vertoond. Kriterion verwelkomde ook Lotty Huffener-Veffer, die kamp Vught en Auschwitz overleefde. Zij kwam in haar jeugd in het verenigingsgebouw van de Handwerkers Vriendenkring waarin nu Kriterion is gevestigd. www.kriterion.nl

kriterion3

vragen uit de zaal

Salvador Bloemgarten

Ik kreeg een boek - Kriterion 50 jaar onderlinge studenten steun

Ik kreeg bloemen en een boek – Kriterion 50 jaar onderlinge studenten steun

kriterion1

Gerda, Selma en Esther kwamen ook